Přeskočit na obsah

Potvrzení o darování je dokument, který umožňuje uplatnit vaše dary jako odpočitatelnou položku od základu daně. Tento dokument je součástí daňového přiznání, které se podává v prvním čtvrtletí nového roku. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo zaměstnanci, kteří si daňové přiznání podávají sami, uplatní tento odpočet přímo v rámci svého daňového přiznání. Zaměstnanci, jejichž daňové přiznání je zpracováváno zaměstnavatelem, musí předložit svůj certifikát o darování své mzdové účtárně nejpozději do poloviny února.