EXTRA TREK – přihláška

EXTRA TREK je primárně určen pro všechny, kteří se neúčastnili alespoň jednoho řádného kola, tzn. zimního, jarního, letního nebo podzimního a chtějí mít kompletní čtyřlístek z dřevěných medailí.