Přeskočit na obsah

Cizí slova, za kterými se schovává pomoc pro zvířata i lidi

Jak již víte, aktuální kolo Happy Dog Treku věnujeme spolku Stuha, z.s., který má kromě azylu pro zvířata také další aktivity ve formě různých terapií. I my jsme zpočátku nevěděli, co vše tato slova znamenají a tak jsme trochu vyzpovídali majitelku spolku, paní Studenou, aby nám osvětlila pojmy, za kterými se schová pomoc v nejrůznějších podobách. Co se skrývá pod pojmy hiporehabilitace, ergoterapie nebo felinoterapie?

Jak vznikl vůbec nápad založit spolek, který bude spojovat takové množství pomoci a to nejen pro zvířata, ale také pro lidi?

Nápad spojit azyl pro zvířata s terapiemi vznikl postupem asi 5 let, kdy jsme zjistili , že toto spolu úzce souvisí , jelikož se k nám do oddílu a spolku vždy dostala nějaká zvířata i nechtěná. Jako spolek Stuha jsme toto již zahrnuly jako naši hlavní činnost a máme radost , jak toto spojení úžasně funguje. Samozřejmostí je péče o zvířata a hlavně i jejich výcvik a zjištění na co je které zvíře vhodné, jelikož každá terapeutická organizace má své “ specialisty“ – tudíž jeden – například pes – je více vhodný na kontaktní terapii, další na hry a pedagogicko – psychologickou práci s klienty, a třetí je úžasný na fyzioterapie a polohování. Stejné jsou specializace u hiporehabilitačních koní.

A co je vlastně ta hiporehabilitace? 

Odborník ve své profesi využívá pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně v souladu s rehabilitačním plánem v rámci terapie, výuky nebo sportu. Hiporehabilitační licenci může kůň skládat nejdříve v pěti letech. To se ale poštěstí málokterému hiporehabilitačnímu středisku. Většinou pracujeme se zvířaty, která mají již něco za sebou, a výcvik nám tedy zabere mnohonásobně více času. Práce koně v hiporehabilitaci zastřešuje Česká hiporehabilitační společnost, jejiž jsme také členy.

Jak dlouho může pracovat denně hiporehabilitační kůň nebo terapeutický pes?

Zvířecí terapeuti musí mít správné povahové vlastnosti, milovat lidi a unést stres z této práce, ono se to nezdá, ale toto je velmi náročné pro zvířata ať již jezdí na návštěvní služby do ústavů, pořádat ukázky do školských zařízení, nebo jsou jen jako kontaktní přímo ve střediscích a ústavech. Od toho se odvíjí i délka jejich práce- kdo si myslí že pes, nebo hiporehabilitační kůň pracuje celý den – mýlí se! Jejich práce je velmi pečlivě hlídána, hlavně i jejich psychická únava a lidský terapeut má právo jednotku ukončit, pokud vidí že jeho zvířecí terapeut již dneska má tzv. „dost“ – ano umí si to říci a povinností terapeuta lidského je tyto zvířecí signály svého společníka znát.

Každá jednotka třeba u fyzioterapie a ergoterapie (zaměřené na poruchy pohybového aparátu, vývojového a mentálního aj.). trvá zhruba nejvíc 40 min. , v pedagogicko – psychologické praxi může koník pracovat déle – zhruba hodinu a půl až 3 hod. nejvíce a v kontaktní terapii a psychoterapii – hlavně uvnitř ústavu JEN 30 min a ve venkovních prostorách nejvíce 60 min – vždy podle aktuálního stavu zvířecího terapeuta.

Pracují zvířata u vás takto celý týden bez odpočinku?

Každý týden mají terapeuti min. 1 den úplné volno a několik jednotek tréninků a práce s nimi – bez klientů.

Jaké máte ještě druhy terapií se zvířaty?

Mohou se nazývat různě dle rozdělení – canisterapie (psi), felinoterapie (kočky), terapie pomoci malých zvířat (fretky, králíčci apod.) Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch. Specializujeme na neorganizovanou mládež z celé ČR , spíše se vzdělávacími, psychickými, výchovnými potížemi, ale i na pomoci po traumatech a nejvíce na potíže jako malé sebevědomí, potíže s kolektivem, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, hledání sama sebe, LGBT komunitu a také na práci s rodinným prostředím a stmelování rodiny.

K příležitosti Světového dne zvířat aktuálně běží kolo Happy Dog Treku, díky kterému chceme darovat jednu tu krmení, odblešení a odčervení pro zvířata v azylu Stuha, z.s. Jedině účastníci ovlivní, kolik toho bude a my pevně věříme, že se jako vždy k požadovanému množství minimálně přiblížíme.

PŘIHLÁSIT SE NA HAPPY DOG TREK

 

 

1 komentář na “Cizí slova, za kterými se schovává pomoc pro zvířata i lidi”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *